Two Partners – коучинг, тренинг, обучения

Партнираме в израстването на личности, екипи и организации!

 

Two Partners е консултантска компания, създадена през 2014 г.
Работим с ефективни инструменти от областите социална психология, групово-динамичен психотренинг и коучинг. Сътрудничим с широка мрежа от експерти и сформираме екип от специалисти за всеки конкретен проект.

Предлагаме услуги в две основни направления – развитие на екипи и личностно развитие.

Имаме опит в дизайн и провеждане на обучения по Лидерство, Ефективна комуникация, Работа в екип, Обслужване на клиенти. Автори сме на съдържание за е-learning модули „Убеждаваща комуникация“ и „Управление на времето“. Сред основните ни дейности са също създаване, превод и адаптация на обучително съдържание.

На индивидуалните си клиенти предлагаме сесии за личностно развитие, основани на коучниг подхода, психологическо профилиране и кариерни консултации.

Мисията на Two Partners е насърчаването на екипността, междуличностната подкрепа и пълноценното общуване.
Разбираме и бизнеса като партньорство!

Управител:

Илина Начева е социален психолог. Има професионален опит в разработване на дизайн и провеждане на тренинги в областите екипност, лидерство и ефективна комуникация. Работила е в проекти, посветени на социални изследвания, PR, създаване на обучителни материали за образователни и бизнес организации.

Защитила е докторат в областта на политическия имидж и магистърска степен  по Социална и юридическа психология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е специализирани курсове към Cardiff University, Уелс и University of Oslo, Норвегия. Притежава сертификат за  треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение към школата на психолога Михаил Фабрикант „Топ Консулт”. Сертифициран коуч към Noble Manhattan Coaching.

Обича да работи в екип. Харесва креативни проекти и смислени каузи.