Two Partners разработва и провежда обучителни модули за развитие на меки умения.

Част от темите, по които сме провеждали обучителни модули в корпоративна среда:

  • Емоционална интелигентност
  • Работа в екип
  • Лидерство
  • Комуникативни умения
  • Умения за водене на преговори
  • Презентационни умения