Благополучие и мотивация на хората в организацията

Качеството на работа и продуктивността на хората в една организация зависят до голяма степен от „невидими фактори“ като например доколко те са мотивирани и как се чувстват на работното си място.

Това определя тяхното решение дали да си тръгнат или да останат, как ще работят и колко енергия ще са готови да вложат.

Затова за всеки съвременен мениджър е от ключова важност да бъде наясно:

  • какъв е собственият му образ в очите на хората от организацията
  • как се възприема стилът му на лидиране
  • как хората усещат атмосферата, практиките и ценностите в организацията
  • какво е тяхното мнение за  работните процеси и имат ли идеи за оптимизация
  • доколко хората в организацията имат готовност и нагласа за промяна

Нашият екип може да изследва точно тези „невидими“, но ключови, фактори във вашата организация. С помощта на комбинация от професионални въпросници за диагностика на организационния климат
и персонални интервюта с хората от екипа ви, ще се превърнем в независимо „огледало“, което ще отрази под различен ъгъл живота в организацията ви.

Свържете се с нас, за да разкажете повече за вас и вашата организация. Ще се радваме да ви представим възможните насоки и ползи от изследване на мотивацията и усещането за благополучие в работна среда.