Екипна комуникация

Модул „Екипна комуникация“ има за цел:

  • Задълбочаване
    на познанията за комуникацията като процес в организационен контекст
  • Усъвършенстване на уменията  за ефективна комуникация – изграждане на доверие и рапорт, активно слушане, аргументиране, задаване на въпроси
  • Развитие на умения за по-въздействаща невербална комуникация
  • Съобразяване с аудиторията
  • Анализ на особеностите в комуникационния процес в големи групи и между екипи

Предназначение: Мениджмънт на средно ниво, таланти и експерти в
организациите

Участници: група до 12 участника

Продължителност: 2 дни / 16 часа

Подход:

Интерактивно и практически ориентирано обучение, в основата на което е необходимостта от разбиране и овладяване на основните елементи на комуникационния процес в работна среда. Практическа насоченост на активностите, упражняване на умения за слушане, задаване на въпроси и въздействащо аргументиране. В дискусии и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за справяне с бариерите пред ефективната комуникация, като ще получават обратна
връзка относно начина, по който се справят. Създаване на условия за работа по конкретни казуси и интензивен обмен на опит и идеи между участниците по темата.

За демонстрация на част от модула и допълнителни детайли, свържете се с нас!