Емоционална интелигентност

Нашето разбиране е, че в съвременните организации хората често работят в условия на интензивна динамика и стрес

 • Това въздейства върху тяхното трудово представяне
 • Това рефлектира върху техните професионални взаимоотношения
 • Това се отразява пряко върху тяхното  емоционално и физическо състояние

Развитието на емоционална интелигентност може да бъде ключ към успешното справяне с динамиката в работна среда.

Какво ще получат участниците в този модул?

 • Индивидуален профил и обратна връзка към всеки от участниците
 • Запознаване с факторите на Емоционалната интелигентност и тяхното
  въздействие върху представянето и поведението в работна среда
 • Развитие на умения за прилагане на емоционална интелигентност в
  професионален план

С какви инструменти работим?

 • Активности за развитие на умения
 • Стандартизиран въпросник за самооценка
 • Работа по казуси
 • Групови дискусии
 • Инструменти за самоанализ
 • Обратна връзка от участниците в групата

Предназначение: Висок и среден мениджмънт, участници в програми за
развитие на таланти, експерти в организациите

Участници: група до 12 участника

Продължителност: 2 дни / 16 часа

Подход:

Интерактивно обучение, в основата на което е вникването в същността и ролята на емоциите върху личността. Поставя се акцент върху връзката между емоции, мотивация и представяне в работен контекст.

Работи се върху практически стратегии за управление на емоциите в работна среда. За демонстрация на част от модула и допълнителни детайли, свържете се с нас!