Two Partners – тренинг, обучения, индивидуално развитие Партнираме в израстването на личностите и екипите

Фокусираме енергията върху ценните неща

Two Partners е консултантска компания, създадена през 2014 г.

Работим с ефективни инструменти от областите социална психология, групово-динамичен психотренинг и коучинг. Сътрудничим с широка мрежа от експерти и сформираме екип от специалисти за всеки конкретен проект.

Предлагаме услуги в две основни направления – развитие на екипи и личностно развитие.

Илина Начева

Имаме опит в дизайн и провеждане на обучения по Емоционална интелигентност, Работа в екип, Лидерство и Управление на конфликти. Автори сме на съдържание за е-learning модули „Най-доброто попълнение за моят отбор“, „Убеждаваща комуникация“, „Управление на времето“. Сред основните ни дейности са също създаване, превод и
адаптация на обучително съдържание.

На индивидуалните си клиенти предлагаме сесии за личностно развитие, основани на коучниг подхода, психологическо профилиране и кариерни консултации.

Мисията на Two Partners е насърчаването на екипността, междуличностната подкрепа и автентичното общуване.

Поддържаме идеята, че екипите израстват чрез развитие на личностите в тях.

Разбираме и бизнеса като партньорство!

Управител:


Илина Начева е социален психолог. Има професионален опит в разработване на дизайн и провеждане на тренинги в областите екипност, лидерство и ефективна комуникация. Работила е в проекти, посветени на социални изследвания, PR, създаване на обучителни материали за образователни и бизнес организации.

Защитила е докторат в областта на политическия имидж и магистърска степен  по Социална и юридическа психология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е специализирани курсове към Cardiff University, Уелс и University of Oslo, Норвегия. Притежава сертификат за  треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение към школата на психолога Михаил Фабрикант „Топ Консулт”. Сертифициран коуч към Noble Manhattan Coaching.

Обича да работи в екип. Харесва креативни проекти и смислени каузи.