Услугата „Кариерна  консултация“ включва:

  • Изготвяне на профил, базиран на характеристиките и естествените таланти на Вашата личност
  • Препоръки за професионални сфери, съответстващи на силните Ви страни и индивидуалните Ви интереси
  • Насоки за типове задачи, екипи и организации, които биха хармонирали с Вашия стил на комуникация и работа

Този тип консултация е полезна за личности, които:

  • Търсят промяна в професионален план
  • Планират важни решения, свързани с кариерното си развитие
  • Тепърва ще кандидатстват за работа и се нуждаят от ориентация при търсенето на дейност и подходящата работна среда

Как да получите „Кариерна консултация“?

Свържете се с нас, за да ни ориентирате какъв е конкретния кариерен казус за Вас или Вашите колеги/приятели, които ще ползват услугата. На базата на тази информация, ще подберем подходящи инструменти за психопрофил и ще Ви предложим конкретни варианти, за да можете да подберете оптималното предложение като формат и цена. Практиката ни е консултациите да включват два етапа – изготвяне на профил с естествените силни страни и интереси на личността и последваща лична среща за консултация плюс изготвяне на писмен доклад с конкретни изводи и насоки. Кариерната консултация може също да се комбинира с коучинг сесия за автоцелеполагане.