Вярваме, че човешките същества притежават вътрешна креативност, енергия и потенциал да се справят с повечето предизвикателства в живота си. Много често личностите се нуждаят от доверен партньор, който да ги стимулира и подкрепя в тяхното пътуване по пътя към целта.

Точно това постигаме чрез индивидуални сесии, базирани на принципите на коучинг подхода.  Избрали сме този модел:

  • Защото е доказал, че наистина работи
  • Защото е много различен от традиционните директивни методи (например съветване, консултиране, терапия)
  • Защото превръща промяната в позитивно преживяване за личността

От опит знаем, че коучингът  допълва чудесно обучителни програми и програми за развитие на таланти. Прилагаме коучинг техники при поставянето на лични и професионални цели. Вярваме, че подкрепата на етичен и добре обучен коуч може да се окаже ключова в периоди на интензивна кариерна промяна или смяна на ролята. В коучинга водещо е значението, което личността придава на събитията, и точно това е нашият фокус.

Как се провеждат коучинг сесии?

Коучинг сесиите се провеждат индивидуално с продължителност от минимум 1 час. Вие определяте формата – лична среща или чрез Skype. Честотата на провеждане и продължителността на цялостния цикъл от коучинг сесии се договарят предварително. Темата на всяка отделна сесия избирате Вие според актуалните си потребности и приоритети.

Коучингът е ефективен модел за реализация на промени и постигане на цели, както в житейски, така и в професионалн план план. Чрез него партнираме в успеха на нашите индивидуални клиенти.

Свържете се с Two Partners, за да разкажем повече за коучинг подхода и с какво той би донесъл ценност за Вас!