Подбор на персонал

В тази луда надпревара за компетентни специалисти, все по-често кандидатите са тези, които избират. И в повечето случаи го правят на база на впечатленията си от интервюто…

Това налага да знаем как да проведем целенасочено интервю за подбор, да можем да задаваме въпроси, които ще ни снабдят с истинна и  адекватна информация за събеседника и същевременно да умеем да създаваме отлично впечатление у кандидатите.

Ще подпомогнем вашата работа в тази насока с помощта на „Най-доброто попълнение за моя отбор“ – специален електронен обучителен модул, предназначен за бизнес мениджъри и ръководители на екипи

Цели на модула:

  • Разяснява в синтезиран вид същността на процеса по подбор на кадри и задава реалистични очаквания за възможностите, които предоставят отделните етапи
  • Отговаря на най-често срещаните въпроси по темата и предоставя конкретни насоки за ефективно провеждане на подбор на нови служители
  • Развива и надгражда уменията на мениджърите да водят интервю и да оценяват характеристики и поведения на кандидатите за работа
  • Фокусира вниманието върху значимите аспекти на собственото поведение, които могат да се отразят върху репутацията на работодателя и очакванията на бъдещите служители

ДЕМО: Вижте фрагмент от обучителният модул тук.

Характеристики на модула „Най-доброто попълнение за моя отбор“:

  • Интерактивност: обучаемите участват активно в процеса на обучение
  • Практическа насоченост: съдържа упражнения, задачи, конкретни препоръки
  • Лесна имплементация: приложим в организации със/ без собствена платформа за електронни обучения
  • Безпроблемна навигация: обучаемите работят самостоятелно, в удобно за тях време и темпо, като за управлението на съдържанието в модула е необходима единствено тяхната интуиция

В допълнение, има възможност за адаптация на съдържанието, така че точно да съответства на процедурите и практиките по подбор във Вашата организация.

За повече детайли и демонстрация на обучението, не се колебайте да се свържете с нас!