Модул „Презентационни умения“ е фокусиран върху емоциите и поведението на личността по време представяне пред публика.

В рамките на тренинга работим върху следните цели:

  • Участниците да  установяват  пълноценен контакт с аудиторията
  • Да задържат вниманието на публиката
  • Да  предават успешно посланието на презентацията си
  • Да се възползват от езика на тялото
  • Да структурират по разбираем и запомнящ се начин съдържанието на презентацията си
  • Да развият стратегии за справяне с трудни въпроси и участници

Предназначение: Мениджмънт на средно ниво, таланти и експерти в организациите

Продължителност на модула: 2 дни / 14 часа

Размер на групата:  7-10 човека

Подход:

Интерактивно и практически ориентирано обучение, в основата на което е необходимостта от упражняване на уменията за въздействащо презентиране пред аудитория. В множество упражнения и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за презентиране, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Създаване на условия за дискусии и интензивен обмен на опит и идеи между участниците по темата. За демонстрация на част от модула и допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите!