Модул „Работа в екип“ има няколко основни функции:

  • Участниците в обучителния модул да научат повече за въздействието на индивидуалните и поколенчески различия в съвременните работни екипи.    Да разгледат разнообразието като потенциално предимство, а не като предизвикателство. 
  • Да развият стратегия за ефективна комуникация и оптимално разпределение на задачи, съобразени със силните страни на  личностите в своите екипи.
  • Да анализират в дълбочина характеристиките на екипа, екипните фази и процеси. Да развият способност за разпознаване на екипните роли        Усъвършенстване на уменията  за постигане на ефективност в работата на екипа.

Предназначение: Мениджмънт на средно ниво, таланти и експерти в организациите

Участници: група до 10 участника

Продължителност: 2 дни / 16 часа

Подход:

Поставяме фокус върху задълбочено осъзнаване на собствената роля и функциите на другите в екипа, проучване на индивидуалните характеристики  и силни страни. Анализ на динамиката на развитие на екипа и връзката с продуктивността и представянето в работна среда. Това е интерактивно обучение, в основата на което е  балансът между необходимите задълбочени познания за индивидуални и поколенчески различия в екипа и упражняването на умения за екипно взаимодействие. За демонстрация на част от модула и допълнителни детайли, свържете се с нас!