Екипният пъзел
 представлява анализ на уникалната комбинация от личности във Вашия екип. Показва силните страни, стила на общуване, ориентацията на екипа.

„Екипен пъзел“ е полезен когато:

  • Е нужна по-добра комуникация в съществуващ екип
  • Изграждате и вработвате нов екип
  • Интегрирате новопостъпили членове в екипа
  • Реорганизирате екип (като нов мениджър)

Партнираме на мениджърите в развитието на техните екипи чрез:

  • Психопрофилиране на личностите в екипа
  • Идентифициране на естествените таланти, силни страни и дефицити на екипа
  • Анализ и препоръки за ефективна комуникация в екипа
  • Практически насоки за оптимално разпределяне на работните задачи според индивидуалните характеристики на личностите

Представете си, че Вашият екип работи с пълния си потенциал. Какъв ефект би имало това за Вас и Вашата организация?

Пазим здравословна дистанция от термина “човешки ресурси” и предпочитаме да мислим за хората и организациите като за екипи. Разбира се, всеки екип се намира в определена фаза от своето формиране и развитие. Вески екип притежава собствена структура, потенциали и дефицити. Всеки екип има своя  уникална история, атмосфера и начин на работа. “Екипен пъзел” ще Ви помогне да видите както “карта на талантите”, така и нишите за “преподреждане” и оптимизация във Вашия екип.

Ако искате да споделим опит как работи „Екипен пъзел“, свържете се с нас още сега!