В групите ни за развитие на умения работим заедно с хората по ключови теми като емоционална интелигентност, екипна комуникация, управление на стреса и конфликтите в работна среда, водене на преговори и презентиране пред публика.

В различните модули съчетаваме индивидуалните цели, мотивация и силни страни на участниците с приложимо познание и работещи техники от областта на психологията и поведенческите науки.

Работим, следвайки принципите на груповата динамика. Разчитаме на учене чрез преживяване. Насърчаваме обмяната на мнения и опит между професионалисти. Създаваме условия за по-добро осъзнаване на важните за личността неща и стимулираме активното търсене и даване на обратна връзка.

Участниците в тренинг за развитие на умения:

  • Научават повече за себе си и за своите колеги
  • Получават нови знания и надграждат умения, свързани с целевата тема
  • Изграждат по-задълбочени и автентични отношения по между си, които след това пренасят в работната среда

Спектъра от теми, по които работим, можете да видите тук: