В този модул създаваме условия, в които участниците:

  • Ще анализират собствения си доминиращ стил на поведение при водене на преговори
  • Ще упражнят прилагането на структуриран подход при водене на преговори
  • Ще могат да направят избор на стратегия за преговаряне в зависимост от целите и ситуацията
  • Ще имат шанса да получат (и да дадат) обратна връзка за представянето си по време на преговори.

Предназначение: Мениджмънт на средно ниво, таланти и експерти в организациите

Участници: група до 12 участника

Продължителност: 2 дни / 16 часа

Подход:

Интерактивно обучение, в основата на което е  балансът между необходимите теоретични познания и упражняването на съответните умения за водене на преговори. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да анализират собствения си доминиращ стил на поведение и да изпробват в защитена среда основните стилове при водене на преговори.  Създаване на условия за дискусии и интензивен обмен на опит и идеи между участниците. Възможнвост за видеоанализ на реални поведения и обратна връзка за начина, по който се прилагат основните техники в преговорите.

За демонстрация на част от модула и допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите!