В модул «Управление на конфликти» работим в няколко посоки:

•           Участниците в тренинга да надградят уменията си за управление на конфликти в организацията

•           Да насочат вниманието си към себерефлексия и изследване на собствените реакции /предимства и затруднения/ в ситуация на конфликт

•           Да надградят уменията си за даване на ефективна обратна връзка като инструмент в процеса на управление на конфликт

Предназначение: Експерти и средна линия на мениджмънт

Участници: група до 14 участника

Продължителност: 2 дни / 16 обучителни часа

Подход:

Интерактивно обучение, в основата на което е  балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за управление на конфликти и даване на обратна връзка. Фокус върху влиянието на личните ценности, нагласи и убеждения върху поведението по време на конфликт. Работа в областта на личната уверености и възможност за експериментиране с нетипични поведения в защитена среда.

За демонстрация на част от модула и допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите!