Коучингът е провокативно партньорство

Коучингът е подход, който придоби широка популярност у нас през последните години. Независимо от всичко, което се говори и пише за него, все още остава сериозното предизвикателство да можем да го обясним накратко пред хората, които за първи път се