През последните години умението за изграждане и разширяване на мрежи от социални и бизнес контакти става все по-значимо, а дейностите в тази сфера процъфтяват. Поради липсата на точна българска дума най-често за краткост това се нарича нетуъркинг.

Нетуъркингът може да има различни формати. Най-популярните са посещение на събития, които предполагат среща “лице в лице” между непознати или включване във виртуални пространства – мрежи или групи за общуване. При всички случаи целта е една и съща – създаване на множество бизнес и социални контакти, които да имат отношение към вашето професионално развитие като експерт или организация.

Защо темата е важна
Традиционно това касае както предприемачи, така и експерти в областта на търговията, услугите и консултантските дейности. Съвременните условия обаче допълнително подсилват тенденцията по няколко основни причини:

1. Средствата за комуникация: в днешния свят имате по-широк достъп до клиенти и партньори от когато и да било. Скоростта, с която посланията ви достигат до хората, и способността ви да привлечете симпатии и интерес от пръв поглед до голяма степен предопределят възможностите за растеж и развитие на вашата организация.

2. Работа на проектен принцип: прогнозите за развитието на бизнеса показват, че все по-често хората ще работят извън организациите, като независими експерти. Конкретните бизнес цели ще се постигат чрез привличане на точните хора и сформиране на екипи, които работят по конкретни проекти. Ролята на мениджъра, както и на специалиста по човешки ресурси е започнала да търпи промени в тази посока – все по-често те действат в качеството си на “търсачи на таланти”. За експертите пък става все по-значимо да бъдат “видими” за потенциалните работодатели. И за едните, и за другите е важно умението за бързо изграждане на контакти и способността да представят себе си и дейността си в позитивна светлина.

3. Социалните мрежи като измерител на влияние: комплексният анализ на всички социални мрежи, които личността или организацията е изградила до момента, става все по-ценна информация. Причината е, че този тип анализи (т.нар. Social Network Analysis) имат редица практически приложения. Например обхватът на социалната мрежа може да ви каже много за лидерския потенциал на човека; за неговата база от потенциални клиенти, партньори и служители; за репутационния риск, който поемате при възникване на конфликт; за способността му да създава и развива в бъдеще мрежи от контакти за вашия бизнес и др. Накратко, социалните мрежи вече са измерител за влиятелност. Това важи както за хора, така и за организации.

(Не) правете това
Ключът към провеждането на успешен нетуъркинг е в умението за създаване на позитивно първо впечатление. Стремежът е да представите себе си и бизнеса си по най-автентичния начин, без излишен стрес, фалш или клишета. Ето някои от най-често срещаните грешки, както и препоръки как да ги избегнете:

– Не подценявайте нетуъркинга
Обикновено за пренебрегването му се изтъкват причини от типа, че това е “загуба на време”, че е неприятно и стресиращо да общуваш с непознати, че технологиите са “твърде сложни”, а виртуалните мрежи “не могат да заменят живия контакт”. Във всички тези аргументи може да има доза истина – ако сте изградили вече процъфтяващ бизнес и не търсите никакви нови клиенти, пазари и партньори; ако сте болезнен интроверт и не желаете да общувате с хора; ако изпитвате фобия от иновации, технологии и всичко свързано с виртуалния свят

Ще си позволя да предположа, че профилът на повечето читатели тук е различен. Стремежът към професионален растеж и развитие днес по естествен път преминава през изграждането на качествени мрежи от социални контакти. Вероятно понякога това ще изисква от вас да излезете от зоната си на комфорт. Но както вече споменахме, нетуъркингът има различни видове и форми – ако нещо ви притеснява, изберете онези събития или канали за създаване на контакти, в които се чувствате най-спокойни и автентични.

– Развийте уменията си за изграждане на добро първо впечатление
Понякога мениджъри и собственици на бизнес твърдят, че нямат социални умения. Това обаче са доста силни думи. В повечето случаи просто става въпрос за твърде самокритични личности. Ако анализираме как общуват в работна среда и как ръководят екипите си, обикновено става ясно, че те имат чудесни умения за изграждане и поддържане на дългосрочни отношения. Проблемът се оказва в лесно преодолими дефицити, които касаят първоначалното представяне пред непознати.

Възможните полезни ходове тук са, първо (и задължително), предварителна подготовка и информиране за етикета в нетуъркинг събитието – има ли правила за общуване; доколко формално е облеклото и поведението; има ли междукултурни различия, които трябва да познавате. Предварителната информация ще ви направи по-спокойни и уверени, ще ви ориентира как да отговорите на очакванията.

Друга полезна възможност са обученията за презентиране. Свалянето на “асансьорна реч” от интернет не е достатъчно. Говорим за действително развитие на способността ви да изразявате ползите и силните страни на своята дейност и личност. Важна е също нагласата – ако участвате в нетуъркинг с идеята, че всяка ситуация може да се реши с хумор и понякога дефектът е ефект, шансът другите да ви харесат искрено е много по-голям. Често точно при неприятни инциденти непознати хора си оказват неочаквана подкрепа и създават база за чудесни бъдещи отношения. Припомнете си това следващия път, когато си забравите визитките или пък човекът срещу вас разлее вино върху бялата си риза на нетуъркинг събитие.

– Не използвайте запознанството като възможност за директни продажби
Френетичното раздаване на рекламни брошури и разнасянето на оферти за продукти определено не са препоръчителни. Агресивните търговски практики в първите минути от запознанството по-скоро биха дистанцирали околните, отколкото да създадат позитивни преживявания. Винаги можете да си насрочите последваща среща с хората, които са проявили интерес към дейността ви – не е нужно да затворите продажбата тук и сега.

Другото значимо нещо е, че създаването на качествени контакти изисква двупосочност в комуникацията – да оставите пространство на другия, да насочите вниманието към неговата личност и дейност, а не само към себе си. Точно това биха ви посъветвали и консултантите по убеждаваща комуникация – при първа среща с друг човек покажете позитивен интерес към него/нея. Така ще му дадете възможност да хареса вас. Оттук нататък всичко е въпрос на практика. Не се плашете от грешките, а се учете от тях. И ще видите, че с времето ще ставате все по-добри в създаването на социални и бизнес контакти.

Статията е създадена по покана на КАРИЕРИ  и е публикувана в печатното издание на Капитал Daily под заглавие “Най-често допусканите грешки при нетуъркинг. Какво да не правим, за да изградим успешно широка мрежа от социални и бизнес контакти”: Към оригиналната статия

Нетуъркинг или за какво служат мрежите от социални контакти?
Отбелязана с: