Нетуъркинг или за какво служат мрежите от социални контакти?

През последните години умението за изграждане и разширяване на мрежи от социални и бизнес контакти става все по-значимо, а дейностите в тази сфера процъфтяват. Поради липсата на точна българска дума най-често за краткост това се нарича нетуъркинг. Нетуъркингът може да

Коучингът е провокативно партньорство

Коучингът е подход, който придоби широка популярност у нас през последните години. Независимо от всичко, което се говори и пише за него, все още остава сериозното предизвикателство да можем да го обясним накратко пред хората, които за първи път се