Нетуъркинг или за какво служат мрежите от социални контакти?

През последните години умението за изграждане и разширяване на мрежи от социални и бизнес контакти става все по-значимо, а дейностите в тази сфера процъфтяват. Поради липсата на точна българска дума най-често за краткост това се нарича нетуъркинг. Нетуъркингът може да